Tebriz-Negin Abdi

TEBRİZ

Tebriz 3000 km2 yüz ölçümü ile Urmiye gölünün doğusunda 38/8 kuzey 46/15 doğu boylamında yer almaktadır. Kent 1350 rakımlı olup bereketli Se... Okumaya Devam Et

Hafız-ı Şirazi- Lisan-ı Aşk Dergisi

Hafız-ı Sadi Şirazi

On dördüncü yüzyılda (1324-1391 yılları arasında) yaşamıştır ve  İran’ın Şiraz şehrinde doğmuştur. Asıl adı Şemsettin Muhammed olan Hâfız-ı ... Okumaya Devam Et

Şemsi Tebrizi Mezarı

Şems

Şems-i Tebrizi künyesinden de anlaşılacağı üzere, günümüzde İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yönetim merkezi olan Tebriz şehrinde 1... Okumaya Devam Et

Firdevsi

İran’ın en büyük şairlerinden biri, İran millî tarihî, millî rivayetleri ve kahramanlık anlatılarını sözlü rivayetlerden derleyerek yazıya a... Okumaya Devam Et

Ömer Hayyam

İnciyi isteyen dalgıç olacak; Varı yoğu dosta verip dalacak. Canı avucunda, nefesi göğsünde: Ayağı baş olacak, başı ayak! İranlı matematikçi... Okumaya Devam Et

sehriyar

Şehriyar

Aslında mahlası olan Şehriyar’ın tam adı; Doktor Seyyid Mehemmed Hüseyin Behçet Tebrizi’dir. Doğum tarihi çoğu kaynakta belirgin olmas... Okumaya Devam Et