Kitap İnceleme - Antik Çağlardan Günümüze Dünya'nın Gizli Tarihi

Antik Çağlardan Günümüze Dünya’nın Gizli Tarihi

“Tarih rastgele gelişmez. Gözünden hiçbir şey kaçmayan Dünya Üstadları’nın yapıtıdır tarih. Doğal olarak, Dünya Üstadları giz aracılığıyla korurlar kendilerini.”

Umberto Eco, Foucault Sarkacı, s. 202

“Benim bu kitapta yazmayı denediğim şey, tarihin bazı kesitlerindeki gizli örgütlerle ilgili konulara dikkatli yorumlarla değinmekle yetinmektir. İnanılmaz global değişiklere tanık olduğumuz ve daha da olacağımız şu günlerde, günümüzdeki gizli örgütlerin, geçmişteki gizli örgütlerin mirasçısı olduğu gerçeğini unutmamamız gerekir diye düşünüyorum.”

   Turgut Gürsan

Turgut Günsan’ın “Antik Çağlardan Günümüze Dünya’nın Gizli Tarihi” başlıklı eseri okuyucuyu örneğine çok sık rastlanmayan bir kurgu ve olay akışı içine sürükler. Kahramanlar gerçek ama bu bir tarih kitabı ya da belgesel olmadığı gibi alışılagelmiş bir araştırma kitabı da değil. Bu tür eserlerde sıkça gözlemlenen belirli bir olaya ya da bir döneme yoğunlaşma yöntemi yerine bu kitapta ilk bakışta birbiri ile ilişkisi yokmuş gibi görünen ve birbirine oldukça uzak dönemlerin dikkat çekici olaylarının aralarındaki gizli bağların çözümlendiğini görüyoruz.

Eserde, Mısır gizemlerinden Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşfine ve 1908 Jön Türk İhtilaline kadar birçok olay ya da durum otuz altı bölümde analiz edilmektedir.

Kitapta öne sürülen ve ispatlanmaya çalışılan ana fikir, tarihsel olayların arkasında, yüzeysel bir bakışla fark edilemeyecek bazı gizli gerçeklerin varlığıdır.

Birbirinden bağımsız gibi görünen olaylar, gerçekte çok önemli bazı bağlantılara sahip olabilir. Bu bağlantıları keşfederek,  parçaları birleştirerek bir bütüne ulaşmak mümkündür.

 Yazara göre Ortaçağ’ın sonundan günümüze uzanan dünya tarihinin içindeki bu tablo, bugün yaşadığımız bazı sosyal ve siyasi olaylarda da etkilerini gösterir.

 Yeni Masonik düzene kadar her tarihi dönem bir bölümde anlatılmış. Bu haliyle aslında her biri kendi içinde birer küçük kitaptır ve isterseniz bu bölümleri ayrı ayrı değerlendirip okuyabilirsiniz.

Esere bu yönden bakıldığında okunması oldukça zor; tam olarak anlaşılması bölümlerin bir biri ardına ve özümsenerek okunmasıyla mümkün görünüyor.

Kitabın bölümleri içinde dikkatli bir okuyucunun yakalayacağı bazı önemli mesajlar ve göndermeler var. Bunları keşfeden okuyucu, kitapta anlatılanların, açık ve görünür anlamlarının yanı sıra bir de ikinci bir örtülü anlam taşıdıklarının farkına varacaktır. Bu durum, eserin okunma zevkini arttırmaktadır.

Mesela, Kristof Kolomb’un ünlü yolculuğu ve bu yolculuğun 1492 yılının resmi tarihinde gizlenen çok ilginç bazı yönleri vardır ve bu da bizlere önemli bir başlangıç sunmaktadır.

 “Beth” ve “he” (Yani “Be ezrat ha Chem” ya da

“Baruch Chem”; “Tanrı (Yehova) kutsaldır”

Yukarıdaki monogram Kristof Kolomb’un özel mektuplarında kullandığı monogramdır.

Kolomb’un ardından, Protestanlık, kapitalizmin doğuşu, Amerika’nın kolonileştirilmesi gibi insanlığın kaderini etkileyen birçok konu mercek altına alınmıştır.

Yazar günümüz dünyasında kurulu olan seküler düzen ve bu düzenin sosyal, siyasi, ekonomik, bilimsel altyapısının gerçek hikâyesi yani masonluk,  modern dünyanın kuruluşunda ve sekülerizmin yerleşmesinde büyük rol oynayan bu iki önemli olayı aydınlanma akımı ve Fransız Devrimi’ni ayrıntılarıyla inceler.

19. yüzyılın sonunda Yahudi dünyasında doğan Radikal Siyonizm akımından “Hıristiyan Siyonizmi”nden Siyonizmin mistik boyutuna kadar farklı yönler ele alınmaktadır.

Kitabı okumayı düşünenlere önerim bunun için geniş bir zaman ayırmaları. Her bölüm üzerine ayrı ayrı değerlendirme yapmaları.

İnanıyorum ki bu kitap doğru okunduğu takdirde okuyucusunu farklı bakış açılarıyla zenginleştirip, onlara, geçmişi ve bugünü değişik açılardan da sorgulayabilen bir düşünüş biçimi kazandıracaktır.

Keyifli okuyuşlar…

KİTAP BİLGİLERİ
Kitap İnceleme - Antik Çağlardan Günümüze Dünya'nın Gizli Tarihi - Filiz Beyitoğlu

Antik Çağlardan Günümüze Dünya’nın Gizli Tarihi

KİTAP ADI: Antik Çağlardan Günümüze Dünya’nın Gizli Tarihi

YAZARLAR: Turgut Günsan

YAYIN EVİ: Pegasus Yayınları

TÜR: 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir