Telif Hakları

 1. Yazılar e-posta ile ( lisaniaskkultur@gmail.com veya iletisim@lisaniask.com adreslerine) .txt ya da .doc formatında gönderilmelidir.
 2. Yazarın, e-posta dahil açık adresi ve telefon (varsa faks) numaraları verilmelidir.
 3. Varsa, yazı ile birlikte resimler (alt yazılarıyla birlikte) gönderilmelidir. Seçilen görsel malzemeler metin içinde değil, e-posta ekinde ayrıca gönderilmelidir. Yoksa, yazıda kullanılabilecek resimler hakkında bilgi verilmelidir.
 4. Yazılar, daha önce herhangi bir yerde (özel bloglar dahil) yayımlanmamış olmalıdır. Yazının daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmış olmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk yazara aittir.
 5. Bir yazının yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisi Lisan-ı Aşk Dergisi’nindir.
 6. Lisan-ı Aşk Dergisi’ne verilen yazı ve görsel materyaller için telif ücreti ödemesi yapılmaz.
 7. Dergimize gönderilen yazılar iade edilmez.
 8. Yayın kurulu ve editörler, dergiye gelen yazılar üzerinde, gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilir.
 9. Yazar, yayınlanan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemez.
 10. Yazının ve yazar tarafından gönderilen görsel materyallerin, bilimsel, etik ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.
 11. Yazılı ön izin olmaksızın hangi dilde ve hangi ortamda olursa olsun materyalin bir bölümünün ya da tamamının çoğaltılması yasaktır.
 12. Dergimize gönderilen yazı ve görsellerin her türlü yayın hakkı Lisan-ı Aşk Dergisi’ne aittir.
 13. Yazar, yazısı/görseli yayınlansın veya yayınlanması dergimize yazı göndererek yukarıdaki koşullar kabul edilmiştir.